Ett enklare sätt att sälja

Du packar din påse med det du vill få sålt - vi hämtar vid dörren och försöker sälja allt vi värderar till mer än 50 kr

Kommentar angående kritiken av Sellpy i media

Vi är väldigt ledsna för att ha uppfattats som otydliga och är självklart inte nöjda med att det finns säljare som är missnöjda med vår tjänst. All feedback är uppskattad och även om den ibland gör ont är den nödvändig för att vi ska kunna bygga en bättre tjänst för våra kunder. Ingen kund som använder Sellpy ska bli missnöjd och det är upp till oss att sätta rätt förväntningar och leverera på dessa.

Vi har förstått att vi kan vara ännu tydligare med vilka förväntningar man ska ha kring försäljningsprocessen och det värde man kan förvänta sig få tillbaka vid en försäljning. För att åtgärda detta och säkerställa att säljare framöver har bättre möjlighet att kontrollera sin försäljning utifrån sina egna förväntningar har vi under en tid arbetat med tre större produktförändringar. Den ena lanseras i veckan och de andra två inom några veckor.

 1. Säljaren kommer kunna avbryta sin försäljning och få tillbaka sina varor (lanseras inom några veckor)
 2. Säljaren kommer kunna sätta sina egna priser på de varor man säljer (lanseras inom några veckor)
 3. Säljare kommer kunna redigera den informationen vi registrerar samt lägga till information som man tror kommer hjälpa försäljningen (lanseras i veckan)

Utöver dessa produktförändringar kommer vi även se över all vår kommunikation för att säkerställa att vi sätter rätt förväntningar.

Våra medarbetare går dagligen igenom tusentals produkter för att ge dem möjlighet till ett nytt liv hos en ny ägare. Tillsammans med våra kunder har vi minskat konsumtionen av nyproducerade varor samtidigt som vi betalat ut mer än 30 MSEK till våra säljare, skapat fler än 100 arbetstillfällen och sett till att mer än 750 ton varor har gått till välgörenhet. Vi är otroligt tacksamma för det förtroende våra säljare och köpare hittills har visat oss och kommer göra vårt yttersta för utveckla vår tjänst för att behålla det förtroendet framöver.

Vänligen
Michael Arnör
VD

För att förtydliga en del av rapporteringen i media följer nedan några klargöranden.

Hur går sorteringen av sakerna till?
 • Varje sak som skickas in till Sellpy värderas individuellt baserat på den data vi har från de mer än 1 miljon varor vi hittills har försökt sälja
 • Baserat på samma data kan säljaren själv på vår hemsida under rubriken “Kommer vi försöka sälja din sak?” testa om vi kommer försöka sälja de varor säljaren tänkt skicka in
 • Vi försöker sälja en majoritet av de varor vi får in
 • För att säkerställa marknadsmässiga priser säljer vi på auktion på Tradera - en av Sveriges ledande marknadsplatser för begagnade varor
 • När vi har gått igenom varorna får säljaren en sammanställning över samtliga varor.
 • De varor vi ej anser är värdefulla nog kan säljaren själv begära att vi ska sälja så länge de är hela och rena
 • Säljaren har alltså full kontroll över vad vi ska sälja så länge det är helt och rent
 • Får vi ingen feedback skänker vi utsorterade varor till de Stockholms Stadsmission, Myrorna och Emmaus
Hur fungerar sorteringsavgiften?
 • Vi tar en sorteringsavgift på 5 kr per vara då varje enskild vara kostar pengar för oss att hämta, sortera och hantera, oavsett om vi kan sälja den eller ej
 • Om en vara är trasig, smutsig eller luktar är sorteringsavgiften 10 kr per vara
 • Sorteringsavgiften räcker inte för att täcka våra kostnader som vi har för att hämta och sortera en vara som vi inte kan sälja
 • Sorteringsavgiften dras enbart från den eventuella vinsten, om ingenting går att sälja kommer vi heller inte ta något betalt
 • Är man osäker vad vi säljer eller inte kan man själv testa på www.sellpy.se om vi kommer försöka sälja en viss typ av vara eller varumärke
 • Har man plagg man enbart vill ge till välgörenhet kan man använda den medföljande “Miljöpåsen” som är exkluderad från sorteringsavgift och skänks direkt till välgörenhet
Hur kommunicerar vi kring vår prissättning?
 • All information om våra priser står på vår hemsida (www.sellpy.se).
 • Under sektionen “Vad kostar det” kan man själv se exakt hur mycket man kommer få tillbaka för respektive vara beroende på vad den säljs för
 • För att säkerställa att ingen missar informationen på vår hemsida behöver varje säljare gå igenom tre stycken informationskort där informationen om vad vi försöker sälja och de priser vi tar ut upprepas igen, innan man får beställa en påse första gången
 • Med varje påse följer det även med ett informationsblad där våra priser upprepas ytterligare en gång
Hur kommer det sig att man kan få 0 kr tillbaka även om vissa saker säljer?
 • Den totala förtjänsten för säljaren beror på alla varor som skickas in vid samma tillfälle, inklusive de som inte säljs
 • Skickar man in många varor som inte blir sålda kan det ibland bli så att man inte får tillbaka några pengar trots att några andra av varorna har sålts
 • Säljaren kan dock aldrig bli skyldig oss några pengar och resultatet kan i sämsta fall bli 0 kr tillbaka